CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI GIẢM MIỄN PHÍ MIỄN THƯỜNG NĂM 2023

Chương trình khuyến mãi giảm miễn phí miễn thường các xe sửa chữa đồng sơn do đơn vị bảo hiểm chi trả tại MG Tiền Giang.

1. Chi tiết chương trình:

    • Chi phí sửa chữa ≤ 5 triệu. Miễn phí tối đa 250.000đ
    • 5 triệu < chi phí ≥ 10 triệu. Miễn phí tối đa 500.000đ
    • Chi phí > 10 triệu. Miễn phí tối đa 1.000.000đ

Chương trình khuyến mãi giảm miễn phí miễn thường 2023

2. Thời gian khuyến mãi: 

Chương trình áp dụng từ ngày 1/2/2023 đến hết ngày 31/12/2023

3. Phạm vi áp dụng

Tất cả các thương hiệu xe làm dịch vụ sửa chữa đồng sơn tại xưởng dịch vụ MG Tiền Giang: Toyota, Hyundai, Honda, MG, Mitsubishi,…
Mọi thắc mắc hoặc tư vấn về chương trình, Quý khách vui lòng nhắn tin vào fanpage MG Tiền Giang hoặc gọi hotline 0909 22 79 25.

Chia sẻ